Tijdlijn

In 2017 besloot het college van B&W van Rotterdam de Fenixloods II te verkopen aan Stichting Droom en Daad. In november 2018 heeft Stichting Droom en Daad de architectenkeuze en het ontwerp bekend gemaakt. De restauratie van de loods is in april 2020 begonnen, onder leiding van hoofdaannemer Dura Vermeer. Het is nog niet bekend wanneer FENIX opent.