In de collectie: paspoorten

In de collectie: paspoorten

Paspoort dhr. Rosenberg

Een wereld zonder paspoorten. Nu kunnen we ons er niks bij voorstellen, maar voor de Eerste Wereldoorlog was het heel normaal om zonder documenten te reizen.

Sinds de oudheid bestaan er documenten die personen toegang geven tot bepaalde steden, havens of andere plaatsen, maar een systeem waarin iedereen een identiteitsdocument bij zich draagt is pas recent ontstaan.

Twee bijzondere paspoorten die deel uitmaken van de collectie van FENIX zijn een nansenpaspoort en een Reisepass.

Nansenpaspoort

Een paspoort bepaalt onder andere of je wel of niet een gebied in mag, tot welke nationaliteit je behoort en ook welke rechten je hebt, zoals het recht op een uitkering of stemrecht.

Binnen het paspoortensysteem heeft niet iedereen dezelfde rechten: zo kun je met een Nederlands paspoort naar 188 van de 195 landen reizen, maar worden slechts 65 van de 195 nationaliteiten zonder procedure toegelaten tot Nederland.

FENIX 2025

Na de opening vind je in FENIX hedendaagse kunst, fotografie en historische objecten. De collectie vertelt verhalen over de beweging van mensen over de hele wereld. Verhalen van gisteren, vandaag en morgen.